Viisaus

a guided video artwork about elderdy wisdom 
w/ Tiuravuoren Palvelukeskus, Ylöjärven Kaupunki 2019-2020


“Viisaus-yhteisötaideteos käsittelee yhteisön kollektiivisia näkemyksiä ajastamme, menneestä ja tulevasta – paljastaen näiden aikakerrostumien läpi nousevia perustavampia kokemuksia elämästä. Teemoja tutkittiin yhteisön sisältä päin keräten video- ja äänitemateriaalia luovin keinoin yhteisötaiteilijan ohjeistuksella ja ohjauksessa.”
Youtube: Viisaus